Organizacje coraz częściej pytają, jak mogą pozostać chronione przed współczesnymi zagrożeniami, w tym rosnącym zagrożeniem ransomware. Produkty nowej generacji mogą być dodatkowym arsenałem zabezpieczeń, które jeszcze bardziej wzmocnią ochronę 

Jednak nadal istnieje wiele sposobów, w jak można wzmocnić ochronę zapewnianą przez istniejące narzędzia. Oto kilka porad, jak zapewnić w swojej organizacji bezpieczeństwo, aby pozostać pod ochroną i szybko reagować w przypadku ataku:

  • Zintegrowany plan bezpieczeństwa

Aby w pełni zrozumieć zagrożenia cybernetyczne, należy przeprowadzić rygorystyczną ocenę bezpieczeństwa w celu identyfikacji zagrożeń, zrozumienia słabych punktów i oceny wpływu cyber-ataku. Dopiero wtedy można stworzyć zintegrowany plan bezpieczeństwa cybernetycznego w celu zapewnienia skutecznej ochrony bez hamowania produktywności

  • Postępuj zgodnie z najlepszymi praktykami

Wielu naruszeniom bezpieczeństwa można zapobiec poprzez zapewnienie istniejącym mechanizmom obrony cybernetycznej pełnej sprawności. Zbyt często organizacje NHS inwestują w cybernetyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, ale nie udaje się im wdrożyć ich całkowicie. Dlatego radzimy przestrzegać wytycznych dotyczących najlepszych praktyk oferowanych przez zaufanych partnerów bezpieczeństwa i dostawców. 

  • Identyfikacja i ochrona poufnych danych 

To prawie niemożliwe, aby chronić wszystkie dane przez cały czas. Trzeba więc rozróżnić informacje, które skradzione lub nielegalnie zdobyte mogłyby zaszkodzić wizerunkowi twojej organizacji. Trzeba wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa danych, aby upewnić się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

  • Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja

Zbyt wiele cybernaruszeń powodowanych jest nieumyślnymi działaniami użytkowników. Powinni oni zrozumieć ich indywidualne obowiązkdotyczące cyberbezpieczeństwa, zdawać sobie sprawę z konsekwencji zaniedbania i współpracować z innymi zainteresowanymi stronami w celu określenia sposobów by pracować w bezpieczny i pewny sposób.

Dowiedz się więcej o zintegrowanych rozwiązaniach Sophos do ochrony sieci Twojej organizacji. Poznaj zapory sieciowe nowej generacji XG Firewall, rozwiązania do szyfrowania SafeGuard oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi Mobile Control.

Dodaj komentarz