Klient

Sąd Okręgowy w Toruniu, któremu podlegają jednostki: Sąd Rejonowy w Brodnicy, Sąd Rejonowy w Chełmnie, Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Sąd Rejonowy w Toruniu i Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez EMS Partner było zabezpieczenie danych przenoszonych na nośnikach oraz zarządzanie flotą nośników USB poprzez wdrożenie Konsoli Zarządzającej SafeCosnole.

Zakres projektu

  • Integracja konsoli z Active Directory,
  • Dostarczenie licencji SafeConsole,
  • Wymuszenie spójnych polityk bezpieczeństwa u wszystkich użytkowników,
  • Audyt zdarzeń,
  • Centralny backup danych z pamięci USB,
  • Zdalny reset hasła,
  • Zdalny wymaz danych lub blokada urządzenia, na wypadek zagubienia bądź kradzieży nośnika USB.