Klient

Grupa kapitałowa Aegon w Polsce to cztery podmioty, których wspólnym celem jest zabezpieczenie Twojej przyszłości finansowej. Są to:

 • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – ekspert w tworzeniu długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w ramach umowy ubezpieczenia na życie.
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – zarządza otwartym funduszem emerytalnym w ramach filaru systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (AEGON Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) – oferuje ubezpieczenia mienia.
 • Aegon Services Sp. z o.o. – rozwija, wspiera i koordynuje sieć sprzedaży spółek Aegon w Polsce.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez EMS Partner było zabezpieczenie danych przenoszonych na nośnikach oraz zarządzanie flotą nośników USB poprzez wdrożenie Konsoli Zarządzającej SafeCosnole.

Zakres projektu

 • Integracja konsoli z Active Directory,
 • Dostarczenie licencji SafeConsole,
 • Wymuszenie spójnych polityk bezpieczeństwa u wszystkich użytkowników,
 • Audyt zdarzeń,
 • Centralny backup danych z pamięci USB,
 • Zdalny reset hasła,
 • Zdalny wymaz danych lub blokada urządzenia, na wypadek zagubienia bądź kradzieży nośnika USB.