Warunki udziału i rejestracja na Warsztaty BeyondTrust organizowane przez EMS Partner Sp. z o.o.

1. Zgłaszający uczestnictwo w spotkaniu akceptuje poniższe warunki uczestnictwa.
2. Warsztaty nie są przeznaczone dla resellerów oraz partnerów BeyondTrust.
3. Aby zgłosić chęć udziału w warsztatach należy wypełnić formularz on-line znajdujący się na stronie internetowej wydarzenia lub przesłać zgłoszenie na adres info@emspartner.pl.
4. Po wypełnieniu formularza na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracji zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na spotkanie. Rejestracja poprzez formularz nie gwarantuje miejsca na spotkaniu. W czasie do 2 dni roboczych po rejestracji, EMS Partner potwierdzi rezerwację miejsca na warsztatach.
5. Udział w warsztatach jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6.
6. W przypadku sytuacji, w której osoba dokona rejestracji na spotkanie, nie odwoła udziału w trybie zgodnym z regulaminem i nie pojawi się na warsztatach w wybranym podczas rejestracji terminie, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa w wysokości 200,00 zł netto.
7. Wypełniając i przesyłając formularz zamówienia osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. Faktura zostaje wystawiona tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej w punkcie 6
8. Odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania i wymaga formy pisemnej.
9. Nie ma możliwości odwołania uczestnictwa w terminie późniejszym niż w punkcie 8.
10. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach spowoduje wystawienie faktury VAT zgodnie z punktem 6.
11. EMS Partner sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych.
12. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu.
13. Organizator rezerwuje sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przetwarzane przez organizatora wydarzenia.
14. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez EMS Partner Sp. z o.o. danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez EMS Partner Sp. z o.o.