BeyondTrust
06 XII 2016
11:00 (1h)

Webinarium pokaże jak łatwo zidentyfikować zmiany w środowisku Active Directory, które wprowadzają zagrożenie bezpieczeństwa, zagrażają zgodności lub zmniejszają efektywność operacyjną. Dowiemy się jak sprawdzić:

• Kto wykonał każdą zmianę
• Co zostało zmienione (wartości przed/po)
• Kiedy nastąpiła zmiana
• Gdzie zmiana została dokonana