PowerBroker Privilege Explorer

Kontakt PowerBroker Privilege Explorer for Active Directory and File Systems Zrozumienie kto ma dostęp do Active Directory i Systemu Plików jest krytyczne dla bezpieczeństwa i zgodności. PowerBroker Privilege Explorer automatyzuje proces analizy bezpieczeństwa i raportowania, zapewniając skalowalny i ekonomiczny sposób zarządzania zasobami sieciowymi w przedsiębiorstwie. PowerBroker Privilege Explorer oferuje scentralizowany widok dla uprawnień i dostępu,…

PowerBroker Change Manager for Active Directory

Kontakt PowerBroker Change Manager for Active Directory Ochrona danych i zapobieganie nieuregulowanego dostępu do zasobów sieciowych jest niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie z uwagi na zwiększony nacisk na bezpieczeństwo IT i zgodności z przepisami. W obliczu tych podwyższonych wymagań, firmy muszą mieć elastyczny sposób, aby zapewnić, dostęp do odpowiednich zasobów dla upoważnionych pracowników, klientów i…

PowerBroker Auditor for File System

Kontakt PowerBroker Auditor for File System System plików w Twojej firmie zawiera krytyczne zasoby biznesowe, własność intelektualną i inne poufne informacje. Niezamierzona zmiana lub pojedynczy przypadek niewłaściwego dostępu może naruszyć bezpieczeństwo całej organizacji, wpływając na wydajność, przerwy w świadczeniu usług i ryzyko utraty tajemnic firmowych. Natywne narzędzia audytu generują niepotrzebne obciążenie na serwerze i są…