Nadążanie za zmianami w Active Directory potrafi być bardzo czasochłonnym i skomplikowanym procesem. Opóźnienia w odkrywaniu i adresowaniu zmian mogą powodować zakłócenia biznesowe, jak i naruszenia procedur bezpieczeństwa i polityk zgodności. Kiedy do całej struktury dodawane są konta Exchange, systemy plików Windows, SQL a także platformy takie jak NetApp, zrozumienie „kto, co, gdzie i kiedy” staje się jeszcze bardziej skomplikowane.

Aby skutecznie chronić krytyczne dla biznesu procesy, musisz być w stanie zrozumieć zmiany które dotykają infrastrukturę Widowsową, wycofywać je, jeśli to konieczne, oraz w pierwszej kolejności zdefiniować odpowiednie uprawnienia.

Jak to działa?

Kluczowe wyróżniki

 • SCENTRALIZOWANY AUDYT W CZASIE RZECZYWISTYM – Audytowanie “kto, co, gdzie i kiedy” z uwzględnieniem zmian w Active Directory i alterowanie w czasie rzeczywistym, aby uzyskać wgląd do potencjalnych problemów ze zgodnością.
 • ZINTEGROWANY BACKUP ZMIAN W ACTIVE DIRECTORY – Cofanie i przywracanie zmian lub usunięć w Active Directory oraz backup i przywracanie ustawień w politykach grup dla ochrony przed lukami w procesach biznesowych.
 • ROZSZERZONE MOŻLIWOŚCI NATYWNYCH NARZĘDZI – Centralizacja rozproszonych danych audytowych i przełożenie ich na całą infrastrukturę Microsoft, czerpiąc korzyści z rozszerzonych możliwości natywnych narzędzi i ujednoliconego widoku na środowiska Exchange, SQL, NetApp i Windows File Server.
 • SPEŁNIENIE WYMOGÓW REGULACYJNYCH – Jeden magazyn danych i scentralizowany interfejs webowy do zarządzania politykami gromadzenia, korelacją, raportowaniem i analizą zmian dla spełnienia specyficznych regulacji.

Audyt zmian w czasie rzeczywistym

BeyondTrust® PowerBroker® Management Suite zapewnia scentralizowane, audytowanie zmian w czasie rzeczywistym dla Active Directory, serwerów plików, Exchange, SQL i NetApp. Umożliwia to odtworzenie obiektów lub atrybutów usługi Active Directory i pomaga ustanowić i egzekwować uprawnienia do całej infrastruktury systemu Windows. Dzięki prostszej administracji, organizacje IT mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia niepożądanych zmian i zapewnić lepsze zrozumienie aktywności użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych.

Moduły platformy Management Suite

KONTROLA ZMIAN W ACTIVE DIRECTORY I RAPORTOWANIE ZGODNOŚCI

 • PowerBroker Auditor for Active Directory pomaga organizacjom IT spełnić wymagania PCI, SOX, HIPAA i innych, poprzez audytowanie zmian w Active Directory i Politykach Grup.

CIĄGŁE TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH I ODZYSKIWANIE DANYCH Z AD

 • PowerBroker Recovery for Active Directory, wykorzystywany wraz z PowerBroker Auditor for Active Directory, zapewnia regularne tworzenie backupów i płynne odzyskiwanie, w celu minimalizowania ryzyka zakłóceń w procesach biznesowych. Rozwiązanie przechowuje każdą zmianę obiekt, umożliwiając natychmiastowe przywrócenie stanu sprzed modyfikacji.

KONTROLA ZMIAN I RAPORTOWANIE ZGODNOŚCI DLA SYSTEMÓW PLIKÓW

 • PowerBroker Auditor for File Systems zapewnia audytowanie, alertowanie i raportowanie dla wszystkich współdzielonych kluczy, plików, zmian w folderach, jak również dla plików i folderów NetApp. Umożliwia to administratorom natychmiastowo ujawnić „kto, co, gdzie i kiedy” dla każdego zdarzenia (dostęp i zmiana) – włączając stan przed i po wprowadzeniu wartości – i ustawić raport z wyszczególnieniem kto uzyskał dostęp i wykonał modyfikacje.

AUDYT SKRZYNKI POCZTOWEJ DLA EXCHANGE

 • PowerBroker Auditor for Microsoft Exchange zbiera informacje i raportuje o wszystkich zmianach dokonanych na serwerze Exchange w konfiguracji, grupach, politykach na skrzynce odbiorczej i uprawnieniach w scentralizowanym logu audytowym.

KONTROLA ZMIAN I RAPORTOWANIE ZGODNOŚCI DLA SERWERA SQL

 • PowerBroker Auditor for SQL Server wykonuje audyt, alertuje i raportuje o zmianach dokonanych na arkuszach danych na serwerze SQL, konfiguracjach, uprawnieniach i innych obiektach.

POZOSTAŁE KOMPONENTY POWERBROKER MANAGEMENT SUITE

 • PowerBroker Event Vault for Windows zapewnia scentralizowane zbieranie logów i zarządzanie wszystkich logami ze zdarzeń.
 • PowerBroker Privilege Explorer for Active Directory and File Systems zapewnia scentralizowany wgląd i zarządzanie Active Directory i systemami plików na przestrzeni całego środowiska.