UNIX, Linux i Mac tradycyjnie traktowane były jako samodzielne systemy, posiadające własny zestaw użytkowników, grup, kontrolę dostępu i pliki konfiguracyjne. PowerBroker Identity Services pozwala systemom innym niż Windows wykorzystać najlepsze cechy Active Directory, takie jak centralizacja użytkowników i zarządzanie politykami, przy jednoczesnym zapewnieniu użytkownikowi wyboru platformy. Potęga i prostota zarządzania infrastrukturą systemu Windows jest teraz dostępna dla użytkowników rozwiązań UNIX, Linux i Mac.

Jak to działa?

Kluczowe wyróżniki

 • INTEGRACJA Z ACTIVE DIRECTORY – Pozwól użytkownikom na korzystanie z poświadczeń domenowych dla dostępu do systemów UNIX, Linux i Mac.
 • POLITYKA GRUP – Poszerz możliwości natywnych narzędzi do zarządzania grupami o specyficzne ustawienia polityk dla UNIX, Linux i Mac, osiągając spójną konfigurację w całej organizacji.
 • AUDYTOWANIE I RAPORTOWANIE – Wykorzystaj scentralizowany i bezpieczny moduł raportowania z setkami wbudowanych raportów.
 • KONTROLA DOSTĘPU – Kontroluj dostęp do systemów innych niż Windows przez definiowanie, jacy użytkownicy mogą logować się do jakich systemów przez Active Directory.
 • SINGLE SIGN-ON – Pozwól na płynne migracje użytkowników ze stacji roboczych do urządzeń mobilnych lub między systemami, bez konieczności nieustannego ponownego wprowadzania poświadczeń. Dzięki protokołowi Kerberos i uwierzytelnianiu Active Directory, single sign-on jest łatwe niezależnie od platformy.

Active Directory i polityki grup dla UNIX, Linux i Mac

PowerBroker® Identity Services centralizuje uwierzytelnianie dla środowisk UNIX, Linux i Mac poprzez rozszerzenie protokołu Kerberos dla autentykacji i logowania single sign-on do tych platform z wykorzystaniem Active Directory. Zapewnia również scentralizowaną konfigurację do zarządzania heterogenicznym środowiskiem przez rozszerzanie polityk dla grup na platformach innych niż Windows.

ACTIVE DIRECTORY

PowerBroker Identity Services uzupełnia obecny zasięg Active Directory o pozostałych systemów. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo i pozwala sprostać regulacyjnym mandatom zgodności przez umożliwienie otrzymywania jednorazowych haseł użytkownikom niedomenowym. Oprócz centralizacji uwierzytelniania, PowerBroker Identity Services pozwala zastosować przynależności grupowe Active Directory do łatwego zapewnienia skutecznej kontroli dostępu dla użytkowników UNIX, Linux i Mac.

POLITYKI DLA GRUP

Polityka grup umożliwia scentralizowaną konfigurację zarządzania systemami operacyjnymi Microsoft Windows i wspieranymi aplikacjami. PowerBroker Identity Services rozszerza korzyści Polityki Grup dla UNIX, Linux i Mac. Uwierzytelnianie za pośrednictwem Active Directory umożliwia implementację polityk „jedno konto, jedno hasło” dla Windows, UNIX, Linux i Mac. Dzięki elastyczności polityk dla grup, można zdefiniować przywileje i role, tworzyć powiadomienia, rozsyłać pliki i foldery a także wiele innych. Rozwiązanie to rozszerza zakres Microsoft Group Policy, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie spójnej konfiguracji na platformach innych niż Windows z wykorzystaniem Active Directory

Kluczowe cechy

 • POJEDYNCZY LOGIN I HASŁO – Pozwól na łączenie plików haseł, repozytoriów NIS i LDAP w Active Directory i wyeliminuj potrzebę oddzielnego zarządzania kontami użytkowników na stacjach roboczych i platformach serwerowych.
 • CENTRALNA KONTROLA DOSTĘPU – Zastosuj zarządzanie członkostwem grup Active Directory i kontrolę dostępu użytkowników do konkretnego serwera lub grupy serwerów.
 • ROZSZERZONE POLITYKI GRUP – Wykorzystaj polityki grup z systemów UNIX, Linux i Mac, aby utworzyć jednolite konfiguracje z różnymi platformami, nie tylko Windows.
 • MAPOWANIE UID & GID – Dostosuj mapowanie UID i GID na podstawie istniejących systemów, zasad itp.
 • UPROSZCZONE ZARZĄDZANIE – Pozwól na aktualizacje kont i haseł za pomocą jednego narzędzia administracyjnego (Active Directory Users and Computers
 • AUDYTOWANIE I RAPORTY – Poznaj szczegóły raportów zespołów audytorskich i zgodności, obejmujących autentykację i dostęp do zasobów firmy.
 • ZGODNOŚĆ – Pozwól na łatwe egzekwowanie polityk zgodności poprzez jedno konto dla systemów innych niż Windows oraz raporty zgodności dla NIST, PCI i SOX oraz innych.

Galeria zrzutów ekranu