Retina Network Security Scanner 6.4 oferuje pełną podatność i konfigurację skanowania w sieciach IPv4 i IPv6. Oprócz obsługi silnika, interfejs Retina UI został również ulepszony, aby umożliwić łatwe wprowadzanie i zarządzanie adresami IPv6. Klienci mają możliwość wprowadzania adresów IPv6 w ten sam sposób, w jaki są przyzwyczajeni do zarządzania adresami IPv4, za pośrednictwem pojedynczych adresów IP, zakresów lub bloków CIDR. Retina obsługuje dowolny z tych formatów IPv6:

– Adres IPv6  – pojedynczy adres IPv6 (“fd30:0000:0000:0001:ff4e:003e:0009:000e”).

– Zakres IPv6 – Zakres adresów IPv6 (“fd30:0000:0000:0001:ff4e:003e:0009:000e- fd30:0000:0000:0001:ff4e:003e:0009:1000”).

– IPv6 CIDR Notation – block IPv6 CIDR (“fd30:0000:0000:0001:ff4e:003e:0009:000e/120”).

 

Łatwość wprowadzenia celów skanowania

Retina 6.4 sprawia, że wprowadzanie celów skanowania jest łatwiejsze dzięki nowym typom docelowym “jednorazowego użytku”. Typ docelowy jednorazowego użytku, który obsługuje zarówno adresy IPv4, jak i IPv6, może być użyty do szybkiego wprowadzania celów skanowania dla skanowań ad hoc. Cele można wprowadzać jako adres IP, zakresy adresów IP, CIDR, nazwę hosta lub kombinację dowolnego z tych typów. Wspiera również wprowadzanie wykluczonych celów po prostu wprowadzając wykrzyknik “!” na początku adresu.

 

Udoskonalenia wydajności – Dostarczanie szybszych wyników

Retina 6.4 zawiera dwa ulepszenia mające na celu poprawę wydajności, w tym:

– Ulepszone wykorzystanie pamięci – Retina 6.4 znacznie redukuje wykorzystanie pamięci o 50%.

– Wydajność UI – – Wprowadzono dodatkowe udoskonalenia w celu poprawy wydajności interfejsu użytkownika. Klienci zauważą, że interfejs Retina będzie otwierał się znacznie szybciej, co umożliwi im szybsze skanowanie i dostarczanie wyników znacznie szybciej.

 

Dodatkowe certyfikaty CIS Benchmark

Retina w wersji 6.4 obsługuje i certyfikuje następujące testy SCAP wydane przez Central for Internet Security:

  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 10, v5.2.0, Level 1 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 10, v5.2.0, Level 2 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 11, v1.1.0, Level 1 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 11, v1.1.0, Level 2 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 11.1, v1.0.0, Level 1 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 11.1, v1.0.0, Level 2 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 11.2, v1.1.0, Level 1 Profile
  • CIS Benchmark for Oracle Solaris 11.2, v1.1.0, Level 2 Profile

 

 

Więcej informacji o Retina Network Security Scanner znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz