Najważniejsze informacje o zmianach w konsoli AirWatch:

Integracja z Workspace One

Dzięki nowym udoskonaleniom mającym na celu  ułatwienie pracownikom zachowania produktywności, a Administratorom – konfiguracji aplikacja Workspace ONE pomaga usprawnić rejestrację, kontrolowanie i zabezpieczanie użytkowników, dzięki czemu możesz:

 • Dostarczać i zabezpieczać aplikacje opracowane wewnętrznie dzięki samodzielnemu rozwiązaniu Mobile Application Management
 • Uzyskać większa kontrolę nad aplikacjami publicznymi dzięki zarządzaniu adaptacyjnemu
 • Konfigurować w prosty sposób aplikacje webowe w VMware Identity Manager

Nowy interfejs środowiska

W celu dalszej poprawy użyteczności oraz uproszczenia i przyspieszenia korzystania z konsoli AirWatch, producent dokonał kilku poprawek interfejsu użytkownika:

 • Uproszczony ekran logowania administratora
 • Zaktualizowane schematy kolorów i czcionki
 • Uproszczona konfiguracja zasobów (WiFi, VPN, poczta email) a jeszcze więcej ulepszeń będzie dostępnych wkrótce!

Jeszcze większe możliwości zarządzania dla Windows 10

Nowy sposób zarządzania zunifikowanymi punktami końcowymi (UEM) i rozwiązania zabezpieczające poszerzają aktualne możliwości Windows 10 MDM o solidne funkcje zarządzania cyklem życia PC w celu zapewnienia prostszego, bezpieczniejszego i tańszego zarządzania urządzeniami desktopowymi z pojedynczej platformy:

 • natychmiastowe zarządzanie zasadami chmury i konfiguracji
 • skalowalna i rzetelna dystrybucja oprogramowania
 • zarządzanie poprawkami systemu operacyjnego na domenie i poza nią
 • widoczność w czasie rzeczywistym, bezpieczeństwo i zgodność

Ciągła obsługa w celu zarządzania każdym punktem końcowym

Ze względu na nieustanną ewolucje ekosystemu urządzeń, dodaliśmy usługę która pozwoli na zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi – od mobilnych i desktopowych po IoT, w tym najnowszych wersji:

 • wprowadzenie obsługi dla punktów końcowych rozszerzonej rzeczywistości
 • obsługa apple iOS 10 i mac Sierra OS
 • Android for Work bez kont Google

Dodaj komentarz