Klient

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to polski urząd antymonopolowy, działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów. Podstawowym zadaniem UOKiK w tym obszarze jest ochrona konsumentów w interesie publicznym przed praktykami przedsiębiorców, którzy mogą złamać zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub zakaz stosowania we wzorcach umowy zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych. UOKiK powołany został w 1990 roku jako Urząd Antymonopolowy do spraw przeciwdziałania praktykom monopolistycznym. W 1996 roku nastąpiła zmiana nazwy Urzędu na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W skład Urzędu wchodzi Centrala w Warszawie oraz 9 delegatur UOKiK.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez firmę EMS Partner było kompleksowe zabezpieczenie sieci w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez wdrożenie urządzenia Cyberoam UTM.

Dodaj komentarz