Klient

Regionalna izba obrachunkowa (RIO Lublin) – państwowy, zewnętrzny i niezależny organ kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów określonych w ustawie, w zakresie gospodarki finansowej (budżetu) i zamówień publicznych. Izby prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie spraw budżetowych. Z punktu widzenia gospodarki finansowej regionalne izby obrachunkowe są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez firmę EMS Partner było kompleksowe zabezpieczenie sieci w Regoinalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie poprzez wdrożenie urządządzeń Cyberoam UTM.

Zakres projektu

  • Dobranie odpowiednich urządzeń
  • Dostarczenie 21 urządzeń oraz licencji
  • Instalacja urządzeń
  • Konfiguracja urządzeń
  • Wsparcie serwisowe
  • Szkolenie Administratorów

List referencyjny