Klient

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne “BAZALT” w Wilkowie od 1985 roku produkuje wyroby kamienne przeznaczone dla budownictwa drogowego i kolejowego dla odbiorców z całej Polski.
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest górnicza eksploatacja złoża bazaltu obejmująca wykonywanie podstawowych i pomocniczych robót górniczych w zakresie przygotowania, udostępnienia i wydobycia oraz przerobu na wyroby kamienne dla budownictwa komunikacyjnego.
Dzięki zastosowaniu pełnej mechanizacji urabiania, załadunku, transportu i przeróbki oraz automatyzacji sterowania procesem kruszenia, sortowania i załadunku, Przedsiębiorstwo przedstawia sobą największy i najnowocześniejszy zakład przeróbczy bazaltu w kraju.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego dla P.G-P. „Bazalt” było zabezpieczenie sieci oraz umożliwienie bezpiecznego dostępu przy użyciu technologii VPN poprzez wdrożenie UTM firmy Cyberoam.

Zakres projektu

  • Konfiguracja urządzeń Cyberoam: konfiguracja interfejsów WAN, statyczne powiązanie adresów fizycznych MAC z adresami IP rozdzielanymi przez serwer DHCP, access lista ograniczająca ruch z LAN do WAN dla określonej puli adresów IP, uruchomienie filtra treści w oparciu o białą i czarną listę kategorii, adresów URL, haseł kluczowych, konfiguracja sieci dla gości i odizolowanie gości od sieci produkcyjnej, Konfiguracja IPSEC VPN Site-2-Site między lokalizacjami z wykorzystaniem funkcji VPN failover, konfiguracja SSL VPN dla klientów mobilnych, konfiguracja port forwarding (virtual host) dla serwera FTP w jednej lokalizacji, w drugiej dla kamer monitoringu wizyjnego, autentykacja z wykorzystaniem lokalnej bazy użytkowników, automatyczny eksport raportów na serwer FTP.
  • Dostarczenie oraz wdrożenie skonfigurowanych urządzeń Cyberoam.
  • Usługi powdrożeniowe przez okres 24. miesięcy od zakupu urządzenia.