SafeConsole w Banku Spółdzielczym w Brodnicy

Klient Bank Spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 roku. Obecnie jest jedną z najsilniejszych instytucji finansowych na Pomorzu i Kujawach, liderem w grupie banków spółdzielczych w kraju oraz jednym z największych banków zrzeszonych w strukturach BPS. woją działalność operacyjną prowadzi poprzez sieć ponad czterdziestu placówek zlokalizowanych na terenie czterech województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko -…

SafeConsole w Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Klient Sąd rejonowy w Szczecinku obejmuje swoim obszarem właściwości miasto Szczecinek oraz kilka podległych gmin. Struktura organizacyjna sądu obejmuje wydziały: cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz wydział ksiąg wieczystych. Jako podstawowa jednostka orzekająca wymiaru sprawiedliwości w systemie sądownictwa powszechnego rozpatruje w pierwszej instancji większość spraw sądowych. Specyfika pracy w sądownictwie charakteryzuje się dużym nakładem dokumentacji…

SafeConsole w Aegon

Klient Grupa kapitałowa Aegon w Polsce to cztery podmioty, których wspólnym celem jest zabezpieczenie Twojej przyszłości finansowej. Są to: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – ekspert w tworzeniu długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w ramach umowy ubezpieczenia na życie. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – zarządza otwartym funduszem emerytalnym w ramach filaru systemu ubezpieczeń społecznych. Aegon…