Zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Czy użytkownicy w Twoim środowisku dysponują ograniczonym zestawem uprawnień? Czy masz możliwość automatycznego ograniczenia liczby zgłoszeń w sprawie trywialnych problemów, takich jak aktualizacja Adobe Flash, Java itd.?

Czy masz możliwość zablokowania aplikacji niepożądanych, które nie wymagają uprawnień administratora?

Pełna kontrola dostępu do krytycznych zasobów

Czy wiesz kto, kiedy i jakie działania administracyjne wykonywał na współdzielonych zasobach? Czy masz możliwość nagrywania tych działań?

Czy często rotują hasła i klucze SSH do krytycznych systemów?

Czy systemowo zarządzasz hasłami zaszytymi w aplikacjach i skryptach?

Nadzór nad SUDO

Czy pliki konfiguracyjne (sudoers) oraz logi zawierające informacje o aktywności SUDO są przechowywane na innym serwerze, niż wykorzystywany jest przez to narzędzie?

Czy uważasz, że brak odseparowania konfiguracji i logów od zasobu wykorzystującego SUDO jest bezpieczne dla Twojej organizacji?

Integracja systemów Unix/Linux/Mac z Active Directory

Czy wykorzystujesz Active Directory oraz GPO do zarządzania poświadczeniami w systemach Unix/Linux/Mac w celu zwiększenia wydajność w organizacji?

Jeżeli rozważasz powyższe zagadnienia, sprawdź jak BeyondTrust pomoże ci je rozwiązać.

BeyondTrust jest globalną firmą zajmującą się bezpieczeństwem cybernetycznym, pomagającą wyeliminować naruszenia danych przy wykorzystaniu dostępów uprzywilejowanych oraz chroniącą przed atakami hakerskimi. Produkty BeyondTrust stanowią wiodące rozwiązania w zakresie zarządzania dostępem uprzywilejowanym oraz podatnościami w sieci.

Rozwiązania PIM/PAM
PowerBroker Password Safe

PowerBroker Password Safe to zautomatyzowane rozwiązanie do zarządzania hasłami i kontrolą dostępu oferujące audyt sesji dla wszystkich kont uprzywilejowanych, takich jak wspólne konta administracyjne, konta aplikacji i lokalne konta administracyjne. Zobacz więcej

PowerBroker for Windows

PowerBroker for Windows to proste, szybkie i elastyczne rozwiązanie do zarządzania uprawnieniami i kontroli aplikacji na fizycznych i wirtualnych stacjach roboczych i serwerach Microsoft Windows. Pozwala na wykorzystanie Active Directory Group Policy lub platformy BeyondInsight Web Services do egzekwowania polityk najmniejszych uprawnień, eliminując uprawnienia administratora systemu Windows, zachowując kontrolę dostępu do aplikacji i pozwala rejestrować działania uprzywilejowane. Zobacz więcej

PowerBroker for UNIX & Linux

PowerBroker dla systemu UNIX i Linux umożliwia administratorom delegowanie uprawnień i autoryzację w systemie UNIX, Linux i Mac OS X bez ujawniania haseł do kont root lub innych. Rozwiązanie może również nagrywać wszystkie uprzywilejowane sesje, w tym informacje o naciśniętych klawiszach. Klienci używają PowerBrokera, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z wymganiami takimi jak SOX, HIPAA, PCI DSS, GLBA, PCI, FDCC i FISMA. Zobacz więcej

PowerBroker DART

BeyondTrust przedstawia nową, darmową aplikację PowerBroker Discovery And Reporting Tool (DART). Narzędzie do wykrywania luk w uprawnieniach DART skanuje infrastrukturę informatyczną by wykryć i zdać raport z poświadczeń użytkownika oraz kluczy SSH. Wszystko po to by pomóc organizacjom IT szybko zidentyfikować i objąć kontrolą ryzyko związane z niezarządzanym dostępem uprzywilejowanym. Zobacz więcej

Zarządzanie Active Directory
Skanowanie podatności
PowerBroker Management Suite

Management Suite pozwala uzyskać zgodność z PCI, SOX, HIPAA i innymi wymogami prawnymi dla kontroli i alarmowania zmian w konfiguracji usługi Active Directory. Możesz łatwo zidentyfikować zmiany, które wprowadzają zagrożenie bezpieczeństwa, zagrażają zgodności lub zmniejszają efektywność operacyjną, wszystko to dzięki rozwiązaniu monitorującemu w czasie rzeczywistym. Zobacz więcej

PowerBroker Identity Services

Identity Services centralizuje uwierzytelnianie dla systemów UNIX, Linux i Mac, rozszerzając autentykację Kerberos Acitve Directory i umożliwiając single sign-on dla tych platform. Rozwiązanie dostarcza również scentralizowane zarządzanie konfiguracją dla heterogenicznych środowisk, rozszerzając Group Policy dla nie-Windowsowych systemów. Zobacz więcej

Retina Network Security Scanner

Skaner bezpieczeństwa sieci Retina jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem oceny podatności na rynku (ponad 10.000 wdrożeń od 1998). Dostępny jest jako samodzielna aplikacja lub jako część Retina CS – zunifikowanej platformy zarządzania lukami. Security Scanner pozwala skutecznie identyfikować ekspozycje IT i priorytety budowy zabezpieczeń dla całego przedsiębiorstwa. Zobacz więcej

Retina Web Security Scanner

Retina Web Security Scanner to najlepszy w swojej klasie skaner, który szybko i dokładnie skanuje duże, złożone strony internetowe i aplikacje wykrywając wszystkie luki webowe. Retina Web Security Scanner identyfikuje luki w aplikacjach, jak również ryzyko ekspozycji witryny, ocenia priorytet zagrożenia, generuje graficzne, bardzo intuicyjne raporty HTML i wskazuje stan zabezpieczeń i poziom zagrożenia. Zobacz więcej