Opis rozwiązania

Retina CS to narzędzie, które umożliwia zespołom IT centralne zarządzanie bezpieczeństwem oraz zgodnością w całej organizacji za pomocą jednej konsoli typu web-based. Ten wielokrotnie nagradzany i powszechnie uważany za jeden z najlepszych skanerów podatności produkt pozwala na wykrywanie, priorytetyzację i zapewnienie odpowiednich środków zaradczych na znalezione zagrożenia bezpieczeństwa IT. Dostępny jest jako samodzielna aplikacja lub jako część Retina CS – zunifikowanej platformy zarządzania lukami. Retina CS jest obecnie centralnym punktem wizji BeyondTrust dotyczącej Context Aware Security Intelligence. Podejście CASI ma pomóc klientom BeyondTrust odpowiedzieć na najpilniejsze pytanie – od czego zacząć naprawianie, jaki element bezpieczeństwa IT ma być naprawiany w następnej kolejności i dlaczego? Wysoko zaawansowana, inteligentna technologia bezpieczeństwa, zaszyta w Retina CS pozwala odpowiedzieć na to pytanie poprzez szczegółową i pełną analiz bezpieczeństwa dla całego sektora IT.

Kluczowe wyróżniki

 • Wykrywanie zasobów sieciowych, mobilnych, chmurowych, wirtualnych, a także IoT
 • Profilowanie zasobów pod kątem ryzyka
 • Analiza potencjalnego zagrożenia i naprawy
 • Naprawa z wykorzystaniem zintegrowanego zarządzania poprawkami
 • Raporty podatności, zgodności, benchmarków
 • Zarządzanie uprawnieniami i autentykacją użytkowników

Dlaczego BeyondTrust?

 • Zmniejsza koszty manualnej pracy związanej z bezpieczeństwem oraz sprawozdawczością zgodność
 • Zaostrza procedury zarządzania i audytu bezpieczeństwa dla dostępu
 • Ujawnia ekspozycję poufnych informacji i własności intelektualnej
 • Odkrywa, do czego konto lub grupa ma prawa dostępu, umożliwiając udzielnie odpowiedniego dostęp tylko do tych zasobów, których potrzebują do swojej pracy
 • Analizuje zmiany, dostępu dla użytkowników i grup nie tylko w wyniku zmiany kontroli dostępu do obiektu, ale również w wyniku zmiany członkostwa w grupie
 • Izoluje podejrzaną aktywność i wykonuje główne analizy korzystając z interaktywnej konsoli do filtrowania dla poszczególnych użytkowników, uprawnień i zasobów

Galeria zrzutów ekranu