Klient

PKO Bank Polski jest największym, uniwersalnym bankiem komercyjnym w Polsce. Lider pod względem wartości aktywów, wolumenu depozytów, kredytów, liczby kont osobistych i kart bankomatowych. Dysponuje największą siecią własnych placówek i bankomatów. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale również jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez zespół inżynierów EMS Partner było zabezpieczenie oraz efektywne zarządzanie flotą mobilną urządzeń w banku PKO BP poprzez wdrożenie platformy zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) AirWatch by VMWare.

Zakres projektu

  • Dostawa i instalacja systemu AW MDM (instalacja on-premise) ponad 4 tysiące urządzeń,
  • Integracja z usługami korporacyjnymi (AD) oraz PKI,
  • Instalacja modułu Secure Email Gateway,
  • Instalacja modułu Mobile Access Gateway,
  • Integracja z serwerem SMTP,
  • Przygotowanie i konfiguracja polityk na urządzenia Windows Phone: konfiguracja restrykcji, konfiguracja poczty ActiveSync, konfiguracja certyfikatów,
  • Przygotowanie dokumentacji systemu oraz instrukcji obsługi dla użytkowników (podłączanie urządzenia, usuwanie urządzenia, self portal),
  • Szkolenie dla administratorów systemu,
  • Zapewnienie redundantności środowiska AirWatch,
  • Zapewnienie utrzymania systemu AirWatch MDM.