Klient

Ministerstwo Skarbu Państwa zostało utworzone w Polsce 1 października 1996 w wyniku Reformy Centrum. Zadaniem MSP jest między innymi wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, polityka ochrony interesów Skarbu Państwa, projektowanie ustaw i rozporządzeń oraz prowadzenie ewidencji majątkowych.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez zespół inżynierów EMS Partner było zabezpieczenie oraz efektywne zarządzanie flotą mobilną urządzeń w Ministerstwie Skarbu Państwa poprzez wdrożenie platformy zarządzania urządzeniami mobilnymi AirWatch by VMware.

Zakres projektu

  • Instalacja systemu AirWatch on premise,
  • Integracja z usługami korporacyjnymi (Active Directory),
  • Przygotowanie i konfiguracja polityk na urządzenia iOS i Android,
  • Przygotowanie dokumentacji systemu oraz instrukcji obsługi dla użytkowników (podłączanie urządzenia, usuwanie urządzenia, self portal),
  • Szkolenie dla administratorów systemu

Dodaj komentarz