Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa została powołana do życia w roku  1992  jako spółdzielnia osób prawnych – organizacja zrzeszająca  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kasy SKOK wyróżnia to, że obsługują ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczych kas byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów. Kasy SKOK zrzeszają ponad 1,9 mln osób, dla których są partnerami finansowymi a ich sieć placówek jest największą co do wielkości wśród instytucji oferujących ludności usługi finansowe.

Dodaj komentarz