Klient

Dalkia Services spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Veolia prowadzą wyspecjalizowane działania w zakresie dostarczania energii i mediów przemysłowych w celu zaspokojenia potrzeb klientów z sektorów takich jak: przemysł, obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkalne, służba zdrowia.
Nasze doświadczenie wynika z licznych przedsięwzięć zrealizowanych przez spółki należące do Grupy, w wielu miejscach w świecie.
Dalkia Services jest w Polsce od 1998 roku, swoją działalność prowadzi w 40 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu zrealizowanego przez zespół inżynierów EMS Partner było zabezpieczenie oraz efektywne zarządzanie flotą mobilną urządzeń w firmie Dalkia Services Sp. z o.o. poprzez wdrożenie platformy zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) AirWatch by VMWare.

Zakres projektu

  • Dostawa i instalacja systemu AW MDM 1500 licencji (instalacja w chmurze),
  • Integracja z usługami korporacyjnymi (AD),
  • Przygotowanie i konfiguracja polityk na urządzenia iOS i Android oraz Windows phone: konfiguracja restrykcji, konfiguracja poczty ActiveSync, konfiguracja certyfikatów,
  • Szkolenie dla administratorów systemu,
  • Zapewnienie utrzymania sytemu.

List referencyjny